LÅVEN; VÅLE PRESTEGÅRD

Stiftelsen Våle prestegård har i lengre tid hatt et ønske om å komme igang med reparasjonsarbeider i låven. Her er det flere prosjekter å ta fatt på.

Vi har imidlertid valgt å starte med reparasjon av de store, tømrede laene i midt-låven. En av årsakene er at en av veggene (nord-vestre vegg) i det vestre laet mot gården, har glidd ut og er derfor stivet opp med store stokker.

Anders Jahres Humanitære stiftelse har bevilget kr 200 000 til prosjektet i 2013/2014. Sammen med oppsparte midler velger vi derfor å sette i gang arbeidene nå i høst/vinter 2013. Vi har engasjert byggmester Morten Flannum til arbeidene etter å ha innhentet kostnadsoverslag fra 2 mestere.

ARBEIDENE ER IGANG

8. nov, 2013

Arbeidene startet i månedsskiftet okt./nov. 2013

Reparasjonsarbeidene med laene er igang. Kledningen på 2 sider av låven er tatt ned på dugnad og det er kjøpt inn store jernbjelker som vil bli tredd inn i laene (ca. midt på veggen). Bjelkene vil bli jekket opp noen cm. slik at det tømmeret som ligger under kan tas ut og skiftes der det er dårlig.

Kledningen mot tunet fjernet.

Kledningen på sør-veggen er også tatt ned.

Litt av skadene på tømmeret som nå skal repareres.
Foto fra øvre del av tømmerkassa på sør-veggen

29. November ble store jernbjelker tredd inn i laene. Disse skal jekkes opp slik at tømmeret under kan frigjøres og skiftes ut.
"Gamletraktoren" til Sølve drar jernbjelkene på plass slik at kranbilen kan overta.


Nedenfor følger 3 bildevisninger med 5 og 5 bilder fra monteringen av jernbjelkene. Visningene går automatisk.

Automatikken kan "stanses" ved å plassere "pilen" på bildene. Da kan dere manuelt flytte fram og tilbake.

Litt styring inne må til

På plass. Lenger skal den ikke, for det skal være plass til å jekke fra utsiden.

Litt oppfinnsomhet må til for å få inn alle der vi vil ha dem.

En av bjelkene er på plass I det ene laet.

Langt løft på sørsida.

Klar med ny bjelke på sørsida. Fjøsnissen titter fram og lurer på hva vi driver med.

Da er det snart klart til å starte med reparasjonene.

Utbedringsarbeidene med nord-veggen er begynt

20. mar, 2014

De store jernbjelkene som ble tredd inn er nå blitt stemplet opp slik at hele tømmerkassa hviler på disse bjelkene. Dermed er det mulig å starte arbeidet med å ta ned det tømmeret som er så dårlig at det må skiftes ut.

Jernbjelkene er støttet opp av vanlig 6" x 6".

Deler av tømmerkassa (alt under jernbjelkene) er tatt ned. Her skal nytt tømmer inn (ammen med det gamle som er godt nok til å brukes videre)

Detalj av lafteknuter

Tømmeret over jernbjelkene hviler trygt på disse.

Her ses veggen inn mot låven. Også her er en del dårlig tømmer plukket ned.

Deleveggen mellom 2 av laene. Behovet for reparasjon ses tydelig.