Fra mølla til Gjersøe har Øivind fått en gammel "pannetørke". Noen av jernplatene på tørka var sprukket, men Øivind har reparert litt ("lasket") platene, så etterhvert skal det gå an å tørke korn her.