Sverdliljer i damkanten (juni 2016)

Sverdlilje passer bra som navn på denne vakre planten.

Mølla og storelva

(klikk på bildet for større format)

Storelva renner stille gjennom åkerlandskapet ned mot mølla. Vegetasjonen langs sidene er tett av løvskog og annet. I og langs elva er det mye dyreliv. Her flyr endene opp dersom du tar deg en tur på elva, her er bever og fugler av forskjellig art. Norges nasjonalfugl, Fossekallen, hekker ved mølla. Den sitter ofte på steiner, eller på demningen på jakt etter mat.

Nedtapping av dammen - Fossekallen hekker i mølla

22. jun, 2014

Nedtapping av dammen

I mai 2014 ble slusene åpnet slik at alt vannet i dammen ved mølla rant ut. Tanken var å få reparert demning og sluseporter.
Ikke alt arbeidet ble gjennomført og i juni var vannet tilbake.
Nedtappingen avslørte store mengder jord som var samlet opp i dammen i mange år etter å ha blitt ført med strømmen i elva fra jordene ovenfor.

22. jun, 2014

Fossekallen hekker i mølla

I sommer har Fossekallen hekket over inngangsdøra til mølla. Her var store muligheter til å få tatt et bra foto, tenkte jeg (Hans Kr). Øivind fjernet lukene over døra og jeg la meg langflat på gulvet med kameraet senket litt ned under gulvet slik at je skulle få et nærbilde av reir med unger - og helst også med mor/far som kom med mat.
Det ble bare med "nesten". Riktignok kom Fossekallen med mat, men den oppdaget noe nytt like foran reiret som den måtte undersøke, og dermed satte den seg like godt oppå kameraet!! Da var det ikke godt å få tatt noe bilde av den, så jeg måtte ned og gjemme meg i døråpningen for å få tatt et bilde av reir, unger og mor/far med mat i nebbet. På grunn av dårlig tid nøyde jeg meg med ett bilde og det ble nok ikke helt bra. Men historien er artig og det er jo flott å se at norges nasjonalfugl kan finne på å hekke i døråpningen til Øivind!!

Fossekallen med 4 skrikerunger - foto tatt tdidlig i juni 2014.

(klikk på bildet for å få det større)