Fotoalbum

Mølla i høstfarger og en tur på Storelva med Øivind og Hans Erik Gjersøe (Hans Kr. Haug)

Bruker du automatisk bildefremviser, blir bildene litt beskåret.
For å se hele det opprinnelige bildet: Trykk på det enkelte bildet.
For å se bildet på full skjerm: Trykk på symbolet for full skjerm.