Gjennom Våle prestegård går det en kultursti. Stien går fra bebyggelsen nord for prestegården og ender i prestegårdsskogen vest for prestegården. Skogen er et fredet naturreservat, bestående av løvtrær (mye bøk).

I skogen er det orienteringsskilt som viser stiene og gravhaugene. Det er lett å ta seg fram og nydelig å gå på den myke skogbunnen  dekt av bokeløv gjennom mange år. Bøketrærne hindrer jo også annen vegetasjon i å komme opp. Å gå der inne om sommeren gir en helt egen stemning.