FORTIDSVERN - INNHOLD

Medlemsblad for Fortidsminneforeningen.

  2011.
Nr.   4.   *   Tolv bud for kulturminnepolitikken
            *   Kan en bygning (høyblokka) være
                 demokratisk?
            *   Div. andre artikler

Nr.   3.  *  Sandefjord: Linaaebrannen påsatt
            *   Hva skjer med Høyblokka?
            *   Politikere vil ha tøffere kulturminnevernere
               *   Regjeringskvartalet - et symbol på folkestyre
               m.m

Nr.   2.   *   Kirkevedlikehold og kirkesikkerhet
              *   Nytt sykehus truer historisk bymiljø i Drammen
            *   Eidsvollbygningen restaureres
               *   Kjempebevilgning til Bryggen i Bergen
               m.m

Nr.   1.   * Vikingsteder og industriminner kan bli verdensarv
            *   Kulturarven i landskapet-hegner vi om kvalitetene?
                  m.m.

2010:

  Nr. 4:   *   Konflikt omkring LAMBDA (Bjørvika)
               *   Landsvernplan for helsesektoren
               *   Om sivilforsvarets bygningsmasse og
                     landsverneplan for DSB
               M.M

Nr. 3:

  • Klosterliv på Munkeby og Tautra
  • Prosjektet i Hammerdalen (millionsluket i Larvik)
  • Arkeologene tar i bruk nye metoder
  • MED MER ----

Nr. 2:   *   Praktisk utdanning i teknisk bygningsvern
               og restaurering
            *   Riktig restaurering i Drøbak
            *   Fredning av kunstindustrimuseet
            *   Å gjenreise stavkirker
            m.m.


Nr. 1:   *   Intervju med Jørn Holme
            *   Tilstandsvurderinger i rivesaker
            *   Unike vikingefunn - ny utstilling ved
                  Borgund stavkirke
            m.m.


2009.

Nr. 2:   *   Kulturminneåret 2009
            *   Riksantikv. freder 12 av fellesskapets kultur-
                  minner
            *   Kulturminneløupa
            *   Hvordan sikre kirkens verdifulle inventar?
            *   Kystbyenes framtid
            *   En gladsak fra Strandgata i Molde
            *   Malingsfjerning med tørrisblåsing
            *   Oscarshall som bolig for kronsprinsparet

2008

Nr. 2:   *   Samferdsel og transport.
             *   Kulturminne i samferdselssektoren
              *   Vern av samferdselsanlegg
               *   Verneplanarbeidet i vegsektoren
            *   Bredalsholmen. Dokk og fartøyvernsenter
            *   Vern av bruer i Statens vegvesen
            *   Jernbaneverkstedet Hamar
            *   Numedalsbanen - N. lengste kulturminne?
            *   Rjukanbanen
            *   Kjerraten i Åsa
            *   Om DS Hestmanden
            *   Pilegrimsleden