HEIMEN

HEIMEN

 
2011:

Nr. 4.   Hovedtema: Fiskeri- og kysthistorie 
            *   Fiskeværsfenomenet i Lofoten
            *   Kystkulturen - forsømt i konstruksjonen
                     av nasjonal identitet?
                 *   Stereotypiene om sørlendingen, nord-
                     lendingen og sunnmøringen: Myter eller
                     realiteter? 
                     m.m

Nr. 3.   *   Påskeresolusjonen i 1960 - Karasjoks
                   etnopolitiske oppgjør 
              *   Historisk befolkningsregister: Oversikt 
               over emigrasjonen   
            *   Sanger om Søgne: Lokal historiefortel-
                     ling og stedsidentitet
                  *   Trekanten: Fiskar-handelsmann-proprie-
                   tær. Hensiktsmessig balanse eller
                   økonomisk undertrykkjande?
               *   Barn anklaget for trolldom i Finnmark -
                     en narratologisk tilnærming

NR. 2.      *   Hvordan bør historien fortelles?
                *   Det lokale uppdraget - om lokalhistoria i
                     evalueringen av norsk historieforskning
               *   Om det globale i det lokale og det lokale i
                     det globale
                  M.M

Nr. 1.      *   Ei drøfting av egalitet og mentalitet på
                     Jæren omkring 1850
               *   Dagbokplikta i norsk lekmannsarbeid
               *   En 1700-talls bonde og hans bøker
               *   Tolstadkvernberget - frå kongeleg pant i
                     Amsterdam til bondegods i Vågå
               *   Løjtnant Winterfeldts beskrivelse av 
                     Bergen i 1765
               *   Fiskereiskaps-prosjektet. Dokumentasjon
                     av fiskerihistorie på museum

      

2010:

Nr. 4:   Hovedtema:   Internasjonale strømninger og norsk
                                       lokalhistorie
 
 
               *    Marc Bloch og arven etter Edvard Bull
               *   Samene i lokalhistorien: Utfordringer og erfaringer
             *   Historisk demografi og familiehistorie
            *   Sagbrukstidas første periode i Orkdal og Meldal
                 ca 1600 - 1661

Nr. 3.    Hovedtema :    Moderne tettsteder:

                                   Fagernes

                             Stord

                             Lørenskog 

            Jarnutvinng og råderett i utmark i mellomalderen.

               Om arbeidet på Langaard tobakkfabrikk ca 1890 –             1940 (kjønnsforskjeller med mer )

Nr. 2:   Hovedtema:   Norge i 1743 (landsomfattende
               spørreundersøkelse om geografi, næringsliv
               mv. i Norge)
            *   Noregs rikdomar. Dei 43 spørsmål i 1743
                  i perspektiv.
            *   Embetsmennene som observatører
            *   Kilder til samiske stedsnavn
            *   Om helse i spørjeundersøkinga fra 1743
            *   Luksus som problem i 1743


Nr. 1:    Hovedtema :   Fra trolldom til overtro

         
*   Tankar om trolldom i pietismens tid
             *   Trolldomsprosessene på Agder
             *   Forfølgelse av samiske trollfolk i Vest -
                  Finnmark
              *   Trolldomskonflikter i Hordaland på 1700-t.