Fotos av rep.arbeider

  Fotoene som er lagt inn, er rent foreløpige. Her vil vi etter hvert bytte ut noen fotos og legge inn fotos både utenfra og innenfra for å vise rehabiliteringsarbeidets gang. Så følg med!!