Fotos av rep.arbeider

Fronten av mølla ferdig malt.

Fra vestsiden av mølla.

Bilde fra undersiden av mølla. Her skal turbin mv. på plass senere.

Vannet fra dammen strømmer flott over demningen.

Innebygget "svalgang" blir en koselig besøksplass ved fronten av mølla.

Ikke så lett å se, men her gjøres det klart for fundamentene til saga.

Her kan males korn.

Vasshjulet på plass i mai 2013

Fundamentene til saga begynner å komme på plass.

Fundamenter til saga.

Reparasjonene på sør-veggen går framover. Første strøk maling er påført høyest oppe den 21. juni 2013.

Mye utstyr som etter hvert skal settes i drift (Foto fra 24. juni 2013)

Snedig konstruksjon for å ta opp og legge ned møllestein.

Øivind har konstruert dette slik at hele anordningen med møllesteinen kan svinges rundt.

Kjøkkenet i mølla tar form. Gulvbelegget kom på plass 23. juni 2013.

Gamle sekketraller hører med på en mølle. Her er en av flere som finnes på Bakke mølle.

Og her skal nok de enkelte maskinene drives med reimdrift.

Gammel vekt for å veie korn.

Fundamentet til dampmaskinen er på plass (våren 2013). Fundamentet er forankret til fjell under mølla.

Øivind får hjelp til å planere foran fundamentene til saga (24.juni 2013)

Planering foran fundamentene til saga (24. juni 2013)

Beveren har vært på besøk like ved mølla, mars 2014.

Han har brukbare tenner!!

Toalettanlegg under oppførelse, mars/april 2014

En hånd-drevet benk for maling av korn!

Oppbygging av dampmaskin (gjennom flere etasjer)

Modell av mølla. Skal snart seile ute på dammen!

Det begynner å bli dimensjoner over delen til dampmaskinen.

Utsmykking av vegg til toalettanlegg.

Svensk er det - helt tydelig!

Også så fint det blir da gitt - når vi får messingmanometeret på plass på toppen!!

  Fotoene som er lagt inn, er rent foreløpige. Her vil vi etter hvert bytte ut noen fotos og legge inn fotos både utenfra og innenfra for å vise rehabiliteringsarbeidets gang. Så følg med!!