Vi vil forsøke å ha så ryddige sider på hjemmesida som mulig. Dette betyr at etter hvert som stoffet blir mindre aktuelt, vil vi fjerne det fra hjemmesida.

Men enkelte ting kan det være aktuelt å beholde på hjemmesida. Da vil vi flytte det til "ARKIV-SIDA".

Så savner dere stoff som tidligere var å finne på de enkelte sider, så kanskje dere fortsatt finner det her på "Arkiv-sida".

60 års feiringen. Kulturdag 30.10.2012

Historielaget er som kjent 60 år i år (2012).  Dette ble markert ved en kulturaften på Dahlheim tirsdag 30. oktober 2012.

Dahlheims gymnastikksal var for anledningen omgjort til en festsal, med vakkert dekkede bord, blomster og høstløv.                                                                   
                                                         
Lagets leder, Knut Harald Evensen, kunne ønske velkommen til ca 80 av lagets medlemmer og andre interesserte som hadde møtt opp.Den kulturelle delen tok Vå-Ra koret seg av, under sin dyktige dirigent Inga Kristiane Kjæraas Evensen, som også bidro med vakker solo sang.

Middagen var av godt gammelt merke:  Erter, kjøtt og
flesk.

Før kaffe og kaker leste kasserer  en fyldig prolog:
"Våle historielag gjennom 60 år".

Leder av historielaget, Knut Harald Evensen, leste diktet:
"Hestene står i regnet" av Astrid Hjertnæs Andersen, og et utdrag av Kåre Holts: "Jord".

Lederen og kveldens toastmaster, Herman Heierstad, knyttet historien sammen ved å ta for seg noen av de ting som har skjedd hvert ti-år fra historielagets fødsel i 1952 fram til idag. Det var nok mange som ble litt overrasket over hvor kort tid det er siden mye av det vi tar for gitt i dag, skjedde.

Middagen var av godt gammelt merke:  Erter, kjøtt og
flesk.

Før kaffe og kaker leste kasserer  en fyldig prolog:
"Våle historielag gjennom 60 år".

Leder av historielaget, Knut Harald Evensen, leste diktet:
"Hestene står i regnet" av Astrid Hjertnæs Andersen, og et utdrag av Kåre Holts: "Jord".

Lederen og kveldens toastmaster, Herman Heierstad, knyttet historien sammen ved å ta for seg noen av de ting som har skjedd hvert ti-år fra historielagets fødsel i 1952 fram til idag. Det var nok mange som ble litt overrasket over hvor kort tid det er siden mye av det vi tar for gitt i dag, skjedde.

Før gjestene slapp til, ble 4 av historielagets æresmedlemmer hedret med hver sin blomsterbukett:
Erling Gran, Gunhild Sibbern, Marie Skinnes og Svein Ånestad.
Erik Olsen og Solveig Bjørge (som også er æresmedlemmer av historielaget) var forhindret fra å være til stede.
Ragnvald Kjølstad, som i mange år har slått plenene på prestegården på dugnad, fikk gave og fortjent gode ord for innsatsen. "Jeg blir 85 år første juledag, så jeg sier opp jobben!" sa Ragnvald for noen dager siden (han har forresten skaffet sin ettertreder).

Flere av gjestene som representerte samarbeidende lag og foreninger, var spesielt innbudt:
Ordfører Thorvald Hillestad
Leder av Våle bondelag, Arne Erichsen
Leder av arrangementsgruppa, Unni Bu
Anne Merethe Knudsen, Kulturarv,Vestf. fylkeskommune
Leder av Ramnes historielag, Helga Bjerkø
Leder av T-fordens venner, Leif B. Olsen.

Alle de inviterte kvitterte med gratulasjoner og gaver til historielaget.

Førjulsmøte 2010

30 personer hadde funnet veien til Våle prestegård den 24. november. De fikk først høre et interessant foredrag av Hanne Butvillo om "Vår norske jul i tradisjon og endring".
Her fikk vi en smakebit av gamle og nyere tradisjoner. Skal vi summere opp kan vi si at julen er en høytid med kos, mye mat, gaver og masse juletradisjoner. Den mest grunnleggende av alle juletradisjoner er nok at det ifølge den kristne skikken skal herske fred på jorden den natten Jesus ble født. Dette vises i praksis på mange måter: Julaften får dyrene spesielt stell, det settes ut mat til "fjøsnissen" og rottefellene fjernes denne kvelden.
Vi fikk høre litt om hvilken mat som var mest populær som julemiddag og ikke overraskende var det ribba som stakk av med førsteprisen. Litt overraskende var det kanskje at bare et par prosent spiste torsk og heller ikke mange spiste lutefisk.
Juletreet måtte stå til 6. januar som er 13. dags jul eller Hellige Tre Kongers dag. Dagen er til minne om de tre konger Kaspar, Melchior og Baltasar som kom fra sterland til Bethlehem og fant Jesusbarnet i krybben. Et trearmet lys symboliserer de tre kongene.
Ellers var Hanne inne på julebukker, jul i kirken, julenissen (som ikke har sitt opphav i Coca Cola-nissen!), nyere tradisjoner som pynting med julelys, sang i kirkene og mye, mye mer.
En glimrende presentasjon av Hanne Butvillo fra Nord- Jarlsberg museene.

Og etter foredraget var det servering av rømmegrøt, kaffe og selvfølgelig 7 slags julekaker.

Høstmøte 2010

Ca. 32 personer møtte på høstmøtet den 13. oktober. Som foredragsholder for kvelden hadde vi hentet inn John Ludvigsen fra DIS-Norge (Databehandling I Slektsforskning). DIS-Norge er landets største slektsforskerforening, stiftet i 1990.

Vi fikk et interessant foredrag om de muligheter som nå finnes for slektsforskning med både fordeler og ulemper (fallgruber).

Noen internettadresser i forbindelse med slektsforskning:

kontor@disnorge.no
http://www.disnorge.no/
http://www.disnorge.no/gravminner/
http:/www.disnorge.no/distreff/
http://www.digitalarkivet.uib.no

Det ble lagt igjen noen brosjyrer fra DIS-Norge på prestegården. Interesserte kan henvende seg til et av styremedlemmene.

Etter foredraget var det (som vanlig) kaffe, snitter og loddsalg.

Fra sensommerfestivalen 2010

KLIMATRE PLANTET PÅ PRESTEGÅRDEN.

Kirken i Re deltok i 2009 og 2010 på Kirkens Nødhjelps aksjon SOS FRA SØR.
I forbindelse med gudstjenesten på sensommer-festivalen, søndag 5. september 2010, ble det derfor plantet et klimatre på prestegården.

Dette er ment som en symbolsk handling med de som rammes hardest av klimaeendringer.

Kirkens Nødhjelp støtter bl.a. treplanting i Bangladesh og Kenya. For dem betyr trær håp om en bedre fremtid.
- Trær binder jorda og sikrer hus fra flomskader
- Trær stabiliserer klima og sikrer avling som kan gi en
vei ut av fatigdom.

Vårt håp er at vi ved denne aksjonen er med på å plante LIV, VEKST OG HÅP.