VÅLE FILMEN


Skolestyrer Leif Anfinnsen tok gjennom flere tiår (1950-1970) film fra Våle. Han dokumenterte livet i bygda med en høy kvalietet på opptakene. Det er innslag fra dagligliv, nærings- og foreningsliv i bygda. De tidligste opptakene er gjort på 16m.m. mens de fra 1970 er på super 8 format.

Originalene er nå sikret hos Nasjonalbiblioteket, mens digitale kopier, som er beregnet på bearbeiding, er tilgjengelig ved
Nord-Jarlsbergmuseene
.

Familien Anfinnsen har gitt filmen til Våle historielag med det formål å lage en redigert utgave. Inntekter ved salg/bruk skal tilfalle historielaget.

Slik materialet framstår i dag er det ikke egnet til formidling (uklippet og uredigert). Det er ikke lydsatt.

.

Prosjekt ide

Med bakgrunn i filmene gjennomføre 6-10 intervjuer med folk i bygda.

Redigere og tilrettelegge materialet for produksjon

Produsere en DVD for bruk på prestegården og for salg

Det er et absolutt ønske at produksjonen må skje på en slik måte at det ferdige resultat framstår som en ”proff” sak!

Hvorfor bruke penger på en slik film?

Sikre kunnskapen om en viktig epoke i utviklingen av bygda.

Dokumentere endringer i landbruket, næringslivet og i offentlig sektor.

Bidra til å styrke identitet

Sikre informasjon (intervjuer med ”nøkkelpersoner” i bygda). Dokumentere ”gamle dager”

BUDSJETT

Budsjett er utarbeidet etter tilbud gitt av:

IT’s OK (videofirma som bl.a. har laget hvalfangervideoen fra Sandefjord)

Jack Hagen-Norec

Referanse:

Stig Tore Lunde, Rådgiver ved Nord-Jarlsbergmuseene,Økonomi

Fremdrift