Komiteèr og styrer i Våle Historielag 2014

På årsmøtet 12.02.2014 ble følgende komiteèr og styrer valgt:

Museumsstyret:
Jorunn Myhre Gjersøe
Borghild Søyland
Karin Backe Hallerud
Mette Kirkevoll Flatejord
Hildegunn Eggum
Vara:
Birthe Lima
Erling Lima
Jørn Hundsal
 

Hus-styret:
Steinar Eggum
Synnøve Hegg
Borghild Søyland
Vara:
Arne Einarsen Enne

Styret i Stiftelsen Våle Prestegård:
Hans Jørgen Skinnes
Knut Harald Evensen
Hans Kr. Haug
Ragnar Backe
Perry Ottesen
Pål Arild Simonsen - fra Re kommune
Vara:
Arild Bøe
Anne K. Green Hansen

Revisorer:
Jacob Rustan
Berit Sæthre

Valgkomitè:
Solfrid Haugen
Ellen Gjerpe Hansen
Johannes Ugulen

Revetal, 24.03.2024
Mia Olsen
Sekretær

KOMITEER OG STYRER I VÅLE HISTORIELAG.

På årsmøtet 15.02.2012 ble det valgt følgende komiteer og styrer (utenom hovedstyret - se styret for dette):

Valgkomite:
Inger H. Rustan
Ragnar Bjerknes
Johannes  Ugulen

Husstyre:
Hans Jørgen Skinnes
Synøve Hegg
Borghild Søyland
Vara:
Arne Einarsen Enne

Museumsstyre:

Jorunn Gjersøe
Borghild Søyland
Per Vestad
Solfrid Haugen
Per Berg
Vara:
Birthe Lima
Erling Lima

Jørn  Hundsal