BLI MEDLEM!!


Vi ønsker nye medlemmer velkomne, enten de har lyst til å være med og ta et tak, eller bare støtte oss med et medlemsskap.

Medlemskap i Våle historielag koster kun kr 150,- per år. Da er du med på å støtte vedlikehold av kultur og historie i Re - spesielt gjelder dette Våle prestegård.

Som medlem får du tilsendt vår aktivitetskalender for hele året.

Du kan også låne en del litteratur som historielaget disponerer (se også sidene for litteratur)

Ta gjerne kontakt med et av styremedlemmene  for nærmere informasjon/innmelding.

Bankkonto for bet. av medlemskontingent: 2545 20 27081.

NB. Dere trenger ikke være redd for at mye tid går med
       til dugnadsarbeide med videre.  Slike ting
       bestemmer medlemmene selv!


Og vi setter stor pris på hver enkelt av dere som allerede er medlemmer!

Hilsen

Styret