Styret 2016

På årsmøtet ble følgende styre valgt: 

Leder:   
Karl Anders Bråten kabraate@online.no             
 
Styremedlemmer:
Harald  
Gjersøe, nestleder             harald.gjerso@gmail
Inger Marie Olsen, sekretær           im-olsen@online.no
Minda Haslestad, styremedlem      mihasle@online.no
John Kihl, nytt styremedlem          J-OTT-KI@online.no 
Hans Kr. Haug, kasserer                  tongran@online.no
 
Museumsstyret: Jorun Gjersøe.
              
Nettsideansvarlig:
Camilla Husemoen:          kontakt@vestfoldkje.no

Styret 2015

                                   

På årsmøtet 18. februar 2015, ble følgende valgt inn i styret for Våle historielag. (Ovenfor ser dere noen av medlemmene i aksjon under møtene).

Leder:   
Karl Anders Bråten (ny)  kabraate@online.no              
 
Styremedlemmer:
Harald 
Gjersøe               harald.gjerso@gmail
Inger Marie Olsen             im-olsen@online.no
Minda Haslestad               mihasle@online.no
Trygve Gran                     trygvgra@online.no
Hans Kr. Haug                  tongran@online.no

Fra museumsstyret:
Jorunn Gjersøe                hans.erik.gjersoe@hotmail.com

 
Varamedlemmer:
1. Turid Evensen              solbyv30@frisurf.no
2. Unni Wike                    unni.wike@online.no
3. Vidar Flåteteigen         w-flaa@online.no
             
Nettsideansvarlig:
Camilla Husemoen:          kontakt@vestfoldkje.no
 
 

Styret 2013


 
På årsmøtet til Våle historielag 06. februar 2013, ble følgende valgt til styret I Våle historielag (funksjonstid I parentes):

Leder:         Knut Harald Evensen (gjenvalg) (2013)

Styremedlemmer:
             Harald Gjersøe (2013)
             Karl Anders Bråthen (2013)
             Hans Kr Haug (gjenvalg) - kasserer (2013-2014)
             Inger Marie Olsen (NY)    - sekretær (2013-2014)
             Minda Haslestad    (NY)    (2013-2014)
             Jorunn Gjersøe (leder av museumsstyret) (2013)

Vara:            1. Unni Wike (NY)    (2013)
                     2. Trygve Gran (NY) (2013)
                     3. Ole Døvik             (2013)

Styret 2012

                          
        På årsmøtet den 15.02.2012 ble det valgt følgende styre i historielaget for 2012:

Knut H. Evensen (NY),  Leder Whow

Harald Gjersøe (NY)  2012-2013  Rødmer
Siri Jonstang  2012 Kyss
Randi H. Samuelsen  2012  Kyss

Karl Anders Bråten (NY)  2012-2013  Smiler
Hans Kr. Haug (Kasserer)  2012  Smiler
Jorunn Gjersøe (leder museumsstyret) 2012-2013  Kyss

Vararepr.:
1.  Inger Marie (Mia) Olsen  (2012-2013)  Kyss
2. Kari Gutu Holt  2012-2013   Kyss
3.  Ole  Døvik (NY) 2012  Usikker

REVISORER:
Gunnar  Christensen
Jacob  Rustan
                             

Styret 2012:
Fra venstre: Jorunn Gjersøe, Karl Anders Bråten, Inger M. Olsen (vara), Hans Kr. Haug, Knut M. Evensen (leder) Randi H. Samuelsen, Harald Gjersøe og Siri Jonstang.

Styret i 2011:

                                                                            
   På årsmøtet den 16.02.2011 ble det valgt følgende styre i historielaget for 2011:

Marit Sollie         Leder         Whow
Turid Evensen                        Kyss
Johannes Ugulen (ny)               Usikker
Siri Jonstang                           Kyss
Randi H. Samuelsen                  Kyss
Hans Kr. Haug (Kasserer)            Smiler
Jorunn Gjersøe (Ny leder museumsstyret)   Kyss

Vararepr.:
1.   Ole Thor Bakke                  Kul
2.   Kari Gutu Holt                     Kyss
3.   Inger Marie (Mia) Olsen         Kyss
 

Styret i 2010.


Følgende personer ble valgt inn i styret for Våle historielag på årsmøtet den 17. februar 2010:

Marit Sollie  (leder)
   Whow
Siri  Jonstang           Kyss
Randi  Samuelsen,  (sekretær)   Kyss
Turid  Evensen           Kyss
Martin Nåtedal         Trist
Hans Kr. Haug   (kasserer)   Smiler


Varamedlemmer:
Ole Thor Bakke           Kul
Kari  Gutu  Holt          Kyss
Inger  Marie  Olsen       Kyss