Våle prestegård - historikk

Våle historielag arbeider med å lage en historikk over Våle prestegård.

Arbeidet er omfattende og kan ikke prioriteres på topp for tiden.

Vi vil komme tilbake til dette når vi har fått "litt mer kjøtt på disse beina".