Styret i 2012

På årsmøtet i Våle historielag den 15. februar 2012, ble det valg følgende styre til Stiftelsen Våle prestegård:

Leder (ny)      Karin Backe Hallerud
Kasserer         Hans Kr Haug
Styremedlemmer:
Ragnar Backe,  Perry Ottesen,  Pål Arild Simonsen (repr. fra kommunen)

Varamedlemmer:
1.  Hans Erik Gjersøe
2.  Tove  Henriksen

Stig Tore Lunde fra Vestfold-museene, deltar på møtene og fører protokollen.

Styret for Stiftelsen Våle prestegård i 2011

 På årsmøtet 16.02.2011 ble det valgt følgende styre for stiftelsen:

Ellen Gjerpe Hansen
Marit Sollie
Hans Kr. Haug
Ragnar Backe
Perry Ottesen (ny)
Repr. fra Re Kommune: Unnie Weum Bue
Representanten fra Våle kommune følger kommunevalgperioden. Fra nov. 2011 ble det valgt ny representant fra Re kommune:
Pål Arild Simonsen.
Fra samme dato gikk Unnie W. Bue ut av styret.

Vararepr.:
Hans Erik Gjersøe
Tove Henriksen

Stig Tore Lunde fra Vestfoldmuseene deltar i stiftelsens styremøter og fører protokollen.