VÅLE  PRESTEGÅRD

 

ENKEL OVERSIKT OVER REGNSKAP FOR RESTAURERING AV SIDEBYGNINGEN
(Tabellen blir oppdatert etter hver som det blir overført tilskudd fra Riksantikvaren)

Tabellen er ajourført per. 01.11.2010

 

TILSKUDD  BEVILGET  FRA  RIKSANTIKVAREN

TILSKUDD  OVERFØRT

REST

Periode/år

Beløp i kroner

Beløp

Beløp

2006  -  Mai 2010

2 760 000

2 760 000

0

Sommer  2010

100 000

100 000

0

August    2010

400 000

111 628,94

288 371,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

3 260000

2971628,94

288371,06