Historielagets samlinger

Fra kirkemuseet I 1. etg. , hovedbygningen

Historielaget har en lang rekke gjenstander og utstyr som er stilt ut på forskjellige steder på Våle prestegård.

Nedenfor er nevnt noen av samlingene og hvor de er å finne. (Siden vil bli oppdatert senere).

"Kommunikasjonsrom"

I 2. etg. i hovedbygningen på prestegården er et rom tatt i bruk til "kommunikasjons-historikk".

I rommet er foreløpig bare satt inn 2 modeller av Eidsfossbanen og ei klokke som har stått på lokomotivet Eidsfoss. Modellene er utlånt av Svein Olsen, Sven-Olav Bråthen og Åge Gulbrandsen. Rommet vil senere bli kompletert med en billedsamling om Eidsfossbanen.

I tillegg vil den gamle telefonsentralen bli satt inn på rommet.

Rommet er vel verdt et besøk.