Stiftelsen Våle prestegård er eier av prestegården.

(Her kommer mer informasjon etter hvert)