RØED GAMLE KIRKEGÅRD

Røed gamle kirkegård ligger i Undrumsdal, like ved Solerød skole og gamle E-18.

Mer informasjon og en redegjørelse for planene med dette prosjektet vil bli lagt inn senere.

Kirkegården eies av ?????
vedlikeholdes 4 H
Trenger oppgradering.

Våle historielag ønsker å --------