ARRANGEMENTSGRUPPA

I forbindelse med Strtegisk Næringsplan, tiltak 4.2: "Identitetsskapende kulturarrangementer", foreslo daværende kulturkonsulent Magne Midthjell i Re kommune,  i 1998 å etablere en

"Arrangørgruppe" med forankring i Våle prestegård".

Kommunens prosjektgruppe for tiltak ifm. pkt. 4.2 i Strategisk næringsplan, gjorde 18.05.1998 følgende vedtak:

"Arrangørgruppe" med forankring i Våle prestegård:
De resterende midler (kr 10 000) avsettes dels til arbeidet med etableringen av en "arrangørgruppe" knyttet til Våle prestegård, men i all hovedsak til "etableringskapital" for en slik gruppe knyttet direkte til ulike typer kulturarrangement.

Arrangementsgruppa hadde konstituerende møte den 28. august 2000. Gruppa fikk følgende sammensetning:

Leder:                             Unni Bu
Sekretær:                        Mary Kjølstad
Økonomiansvarlig:           Tore Wang
PR-ansvarlig:                    Pål-Arild Simonsen
Stiftelsens repr.:             Øivind Holmen
Våle komm. repr.:            Beathe Apall-Olsen.

Gruppas målsetting:
Gruppa har som målsetting å skape større aktivitet på Våle prestegård ved å bedre markedsføringen av- eller utvikle videre aktiviteter som er i gang.

Gruppa står i dag ansvarlig for bl.a. å arrangere sensommerfestivalen og julemarkedet.

Gruppas medlemmer i 2012:
Leder: Unni Bu
Sekretariat: Anne Marie Frost
Økonomiansvarlig: Anne Karin Green Hansen
PR-ansvarlig: Pål-Arild Simonsen

Ved arrangementer deltar en rekke organisasjoner og lag på frivillig basis. Dugnadsarbeidet organiseres av aktivitetsgruppa.

GLA`GJENGEN JANITSJAR

Gla`gjengen janitsjar er en gjeng Våle prestegård har stor nytte av.
De leier "Stallen" til små sammenkomster og salg av pølser m.v. ved arrangementer.
I tillegg er de flinke til å spille ved arrangementene og til å stille opp ved dugnader mv.
En fin gjeng å ha på "laget".

ØYVIND SKJEGGERØD

Øivind Skjeggerød fortjener en egen plass som "samarbeidspartner".
Øivind har vært en uvurderlig støttespiller i oppbyggingen av "utstyrsparken" i låven ved Våle prestegård. Det er også Øivind som setter i stand mange av motorene mv. ved "sensommerfestivalen" - ja han er i det hele tatt "pytt-og panne" ved dette arrangementet.

Og så har han sitt museum i "møkkakjelleren" - ikke å forglemme.

Nå for tiden er han mest opptatt med sitt eget prosjekt: Restaurering av Nordre Bakke Mølle.

LIN JENTENE

BONDELAGET