LITTERATUR FOR UTLÅN

  

Våle historielag har en del litteratur i sine arkiver. Nedenfor vil vi etter hvert lage en oversikt over det som kan være av interesse for medlemmene. Bøker, hefter mv som historielaget disponerer, kan lånes av medlemmene.
Ta kontakt med et av styremedlemmene eller si ifra på våre møter.

Våle historielag er medlem i 

   Landslaget for Lokalhistorie (LLH) og i

   Fortidsminneforeningen.

LLH gir ut to tidsskrift:   "Heimen"  og  "Lokalhistorisk magasin"
                Begge kommer ut med 4 nummer i året.

Fortidsminneforeningen utgir: "Fortidsvern" (4 nummer i året).  I tillegg utgir Fortidsminneforeningen en ÅRBOK hvert år. 
                                                                    
Tidsskriftene oppbevare på prestegården og interesserte medlemmer og andre kan låne de tidsskrifter som måtte være av interesse.

På sidene for tidsskriftene er tatt med innhold for 2010 og 2011. På grunn av liten respons (lån mv) oppdateres ikke innholdsfortegnelse for senere år, men som nevnt ovenfor: Her er mye interessant for historieinteresserte!

Gå inn på sidene for de enkelte tidsskrifter for informasjon om innhold i de enkelte utgaver (eldre utgaver vil bli oppdatert etter hvert).

(Trykk på det valgte magasin:)

Heimen

Lokalhistorisk magasin

Fortidsvern

Ta kontakt med en i styret eller be om å få låne hefter når det er møter eller lignende på prestegården.

Hilsen
Styret.