Våle historielag og arrangementsgruppa arrangerer flere tilstelninger på Våle prestegård hvert år. Gå inn på de enkelte sider for ytterligere informasjon.

I tillegg til rene arrangementer, har historielaget møter på prestegården der alle er velkomne til å møte (dere trenger ikke være medlemmer av historielaget). Se sidene for møter.

Også turer forsøker historielaget å få til hvert år. Disse er også åpne for alle. Se siden for turer.

VELKOMMEN PÅ ARRANGEMENTENE!!!!