Reparasjon av demning med ny damluke mv.

Demningen ved Bakke Mølle har faktisk 3 luker. En til turbin, en til saga og så har vi selve damluka som benyttes til å tappe hele dammen.

I mai startet arbeidet med å tappe ned dammen for å starte utskifting av damluka og samtidig skulle selve damfundamentene rustes opp.

Slik blir det seende ut når dammen er tappet ned.

Det kan være stemningsfullt selv om dammen er tappet ned.

Av forskjellige årsaker ble det ikke gjort så mye med dammen i mai. Luka ble derfor stengt igjen og dammen ble igjen fylt med vann.

I august startet arbeidet igjen. Ny damluke ble laget hos Søren produkter og lå klar til å erstatte den gamle.

 

Ny damluke er laget med hydraulisk heve- og senkefunksjon.

Etter nedtapping igjen ble det forsøkt å stenge vannet ved damluka slik at man kunne jobbe forholdsvis "tørt" her. Dette viste seg å være vanskelig, så Øivind måtte trekke i froskemannsutstyr og fikk mye jobb i det kalde vannet.

Først måtte den gamle damluka fjernes. Ved hjelp av vinkelkutter og kranbil ble denne heist vekk. Det gamle treverket fra 1923 hadde holdt forbausende bra.

  • Den gamle damluka er heist opp.

  • Nederst var treverket noe ødelagt, men ellers i ganske god stand.

  • Luka heises vekk.

Her ses luka til turbinen (til venstre). Den er skiftet tidligere. Til høyre er uttaket som skal gå til saga. Åpningsmekanismen til denne skal forbedres senere.

  • Forberedelse til innsetting av ny damluke.

  • Vanskelig å få oversikt pga. vannet.

  • Her oppdages en utsparing i demningen som gjorde det nødvendig med noen ekstra arbeider før ny luke kunne settes inn.

Med god hjelp er den nye luka heist på plass.
På demningen: og Oddvar Borge.
Nederst: fra Søren produkter og Øivind Skjegggerød.

  • Øivind sjekker.

  • Ser bra ut

Noen justering - og så var den på plass.

  • Sidemuren på demningen forskales for påstøp

  • Det går med en del kamstål!