Fotoalbum

   Bildene er fra Sensommerfestivaler fra 2011 og 2015.

Tips:   Dersom dere ikke får fram hele bildet ved å
           bruke automatisk bildefremvisning, anbefales
            å "trykke" på bilde 1 og å bruke "neste" og 
           "forrige" deretter, da vil hele bildet komme fram
           på  skjermen.