Feiring av 60-års jubileet. Kulturaften 30. oktober.

 
Historielaget er som kjent 60 år i år.  Dette ble markert ved en kulturaften på Dahlheim tirsdag 30. oktober.

Dahlheims gymnastikksal var for anledningen omgjort til en festsal, med vakkert dekkede bord, blomster og høstløv.                                                                   
                                                         
Lagets leder, Knut Harald Evensen, kunne ønske velkommen til ca 80 av lagets medlemmer og andre interesserte som hadde møtt opp.