Reparasjon av laene i driftsbygningen, Våle Prestegård. Innledende arbeider.

Inspeksjon av laene i 2013. Noe av det råtne tømmeret som skiller de to vestre laene er fjernet nederst.

Stiftelsen Våle prestegård har i lengre tid ønsket å få reparert de gamle laene i driftsbygningen. Det er spesielt de to laene mot vest som er dårlige etter vannlekasjer mv.

Laene virker som fundament for resten av låven og for at ikke låven skulle falle sammen, er det satt opp flere støtter i laene.

Laene består av laftet tømmer og er svært store. Det er trolig ikke mange slike laer igjen i Norge og de må derfor betraktes som ganske unike.

Stiftelsen ønsker å sette laene tilbake i den stand de var før deler av tømmeret ble ødelagt. Dette krever profesjonelle håndverkere og blir derfor svært kostbart.

Etter søknad ble Stiftelsen Våle prestegård tildelt kr 200.000 fra Anders Jahres stiftelse i 2013, fordelt med kr 100.000 i 2013 og 2014. Sammen med en del oppsparte midler i stiftelsen (mva-kompensasjon og overføringer fra arrangementsgruppa) var det nok midler til å igangsette arbeidene med reparasjonen i 2013.

 

Alle fotos: Hans Kr. Haug

 

 

Her ses tømmerveggen på de to vestre laene før det råtne tømmeret var fjernet.

Kledningen er fjernet på veggen mot tunet. Her skal det byttes ut flere stokker.

Også kledningen mot sør ble fjernet sammen med en del råtne stokker øverst.

Reparasjon av laene, Våle PG, Jernbjelker tres inn som støtte.

Jernbjelkene ble tredd inn ved hjelp av kranbil på dugnad!!

Det ble innkjøpt solide jernbjelker som ble tredd inn i huller i tømmerveggene. Jernbjelkene ble støttet opp slik at tømmeret under disse kunne fjernes.

Her ses Ragnar Backe bakerst mens Morten Flannum styrer. I midten ?????? som styrer kranbilen.

Jernbjelke på plass inne i laet.

Sølve Søyland med en gammel MF 165, flytter jernbjelker over til sør-siden.

Alle skal på plass - noen med "list og lempe".

Reparasjon av laene, Våle PG. Gulvet graves ut og støpes.

Etter at jernbjelkene var tredd inn og støttet opp, kunne det råtne tømmeret fjernes og gulvet ble gravd ut, drenert, isolert og støpt.

Mesteparten av gulvarbeidene ble gjort på dugnad. ???????? bidro med gratis gravhjelp (flere timer!!!) og Sølve Søyland, Arild Bøe og Hans Jørgen Skinnes sto på med planering, kjøring av grus/pukk, isolering og støping. Her ble nedlagt mange timer med dugnad.

Men så var også tilskuddet fra Anders Jahres stiftelse brukt opp.

Dette blir et flott fundament å jobbe på når laftinga skal starte. Legg merke til at flere av veggene nærmest "henger" i solide stropper. Her skal laftes inn stokker under før veggen kan slippes noen millimeter ned igjen.

Deler av veggen ut mot tunet er fjernet (her var mye råttent). Jernbjelkene er støttet opp med vanlige 6x6.

Reparasjon av laene, Våle PG. Tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB!

Noe av tømmeret på plass våren 2016.
Så skal det barkes!

Så fikk vi endelig "napp"!  Etter søknad fikk vi en gledelig melding i 2015:

Sparebankstiftelsen DNB gir oss kr 600.000 til reparasjon av laene!!

Sammen med oppsparte midler i stiftelsen kan vi nå starte opp laftearbeidene og det første som ble gjort var å kjøpe inn tømmer vinteren 2015/2016.

Reparasjon av laene. Barking av tømmer.

Barkegjengen i aksjon, juni 2016 (Hans Jørgen Skinnes, Sølve Søyland og Arild Bøe).
Nå skal de resterende stokker "til pers"!
"Trenger ikke å trene i dyre treningsstudioer når det kan barkes på prestegården!" (Arild Bøe)

Mesteparten av tømmeret er nå tilkjørt (mai 2016) og må nå barkes før det skal ligge å tørke noen uker. Så kan forhåpentligvis laftinga starte i løpet av vinteren 2016/2017.

Vi har venta lenge, men som kjent: "Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves"!

Det går så flisene fyker.

Det kreves lange lengder i laene våre!

Litt tørt var det - men det gikk!

Snart ferdig.