Restaurering   av  sidebygning.  

(En omtale av restaureringsarbeidet vil senere bli lagt inn)

Fra restaureringsarbeidet i sidebygningen.