Våle historielag ble stiftet den 23. april 1952. Lagets første formann var Jacob Solerød.

Antall medlemmer har steget jevnt og trutt  de siste årene og historielaget har per des. 2016  ca  320 registrerte  medlemmer.

Leder av Våle historielag i 2016, er  Karl Anders Bråten.
kabraate@online.no

Se også sidene: HISTORIKK og STYRET